PERSONVERNERKLÆRING

 

 

1. Introduksjon

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som utføres av Stiftelsen Polaria når du besøker oss, bruker tjenestene våre, besøker nettstedene eller mobilapplikasjonene våre eller på annen måte samhandler med oss.

Det er viktig for oss å bruke opplysningene dine kun i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og forventningene dine, og vi skal være tydelige på hvordan vi bruker dem.

Denne personvernerklæringen vil forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan innhentede opplysninger blir brukt og hvilke alternativer og rettigheter du har vedrørende innhenting av personopplysninger.

 

 

2. Hvilke opplysninger vi kan innhente

I forbindelse med de ulike måtene vi kan samhandle med deg på og de ulike tjenestene vi tilbyr, kan vi innhente følgende kategorier av opplysninger:

C1: Kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og nasjonalitet.

C2: Transaksjonsinformasjon, inkludert kreditt-/debetkortnummer, betalingsmåte og kjøpshistorikk.

C3: Bestillingsinformasjon og aktivitetsinformasjon, inkludert informasjon knyttet til bestilte besøk og arrangement.

C4: Informasjon om kommunikasjon mellom deg og oss, inkludert e-postkommunikasjon, chat, kommentarer og vurderinger som er innhentet gjennom undersøkelser eller som du har lagt ut på kanalene våre eller på sosiale medier.

C5: Digital informasjon som innhentes når du besøker nettstedene våre, applikasjonene våre eller andre digitale plattformer – inkludert IP-adresse, nettleserdata, trafikkdata, bestillingshistorikk, atferd på sosiale medier og brukermønster. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevene våre, kan vi innhente opplysninger om hvilke nyhetsbrev du åpner, plasseringen din når du åpner dem og om du benytter eventuelle nettkoblinger i nyhetsbrevene.

C6: Opptak fra videoovervåkning. Polaria er videoovervåket av sikkerhetshensyn, data lagres ikke.

 

 

3. Hvor vi henter dataene dine fra

Det aller meste av informasjonen vi har om deg, har du selv oppgitt. Vi kan også få informasjon fra C1, C2, C3, C4 og C5 fra samarbeidspartnerne våre, f.eks. reisearrangører, hoteller, aktivitetsleverandører, transportleverandører, partnerselskaper, filialer og agenter hvis disse har relevant informasjon fra deg. C5-informasjon innhentes fra nettstedene våre, applikasjonene våre og eventuelle andre digitale plattformer.

 

 

4. Hvorfor vi bruker opplysningene dine

Vi behandler personopplysninger til følgende formål:

 

Bestilling

Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra C1, C2, C3, C4 og C5 for å tilrettelegge, behandle og bekrefte bestillinger.

Videreformidling: For at vi skal kunne legge til rette for besøket ditt på en god måte, kan det være at vi må videreformidle informasjonen din til samarbeidspartnere.

 

Tilrettelegging av besøket på Polaria

Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra C1, C2, C3, C4 og C5 for å legge til rette for besøket ditt. Dette omfatter å tilby deg de tjenestene og produktene du trenger eller ønsker.

Videreformidling: Vi kan videreformidle informasjon om deg til samarbeidspartnere dersom dette er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

 

Kommunikasjon

Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra C1, C3 og C4 for å kunne tilby deg relevant informasjon om besøket ditt. Vi kan sende deg denne informasjonen elektronisk eller på andre måter.

Videreformidling: Vi kan videreformidle informasjon fra C1, C3 og C4 til samarbeidspartnerne våre, siden de kan komme til å trenge denne informasjonen i forbindelse med opplevelse og bevertning.

 

Direkte markedsføring

Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra C1, C3, C4 og C5 for å tilby deg nyhetsbrev og tilbud fra oss og samarbeidspartnerne våre.

Så lenge du har et eksisterende kundeforhold med oss, er all bruk av slike opplysninger for å reklamere for tjenestene våre basert på at vi har en legitim interesse av å tilby deg relevant informasjon og relevante tilbud. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon og slike tilbud. Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold med oss, vil vi bare bruke opplysningene om deg for å sende deg markedsføring hvis du har gitt samtykke. Vi vil bare videreformidle opplysningene til samarbeidspartnere for markedsføringsformål dersom du har gitt samtykke.

 

Profilering

Beskrivelse: Vi kan bruke og sammenstille informasjon fra C1, C3, C4 og C5 for å kunne utføre profilering. Profilering er behandling av personopplysninger, der personopplysningene brukes til å evaluere, analysere og forutsi preferanser, interesser og atferd (profilering). Vi bruker disse opplysningene for å gi deg tilpasset informasjon om opplevelser og tilbud som kan være interessante for deg.

Vi utfører profilering for å oppfylle en legitim interesse, nærmere bestemt å tilpasse tjenestene til glede og nytte for deg. Du kan når som helst motsette deg at vi bruker personopplysningene dine til profileringsformål.

 

Sikkerhet

Vi bruker videoovervåkning for å forebygge kriminalitet, sikre dyrevelferd og ivareta sikkerheten din.

 

Statistikk og analyse

Vi bruker anonymisert informasjon for å kunne generere statistikk og analyser.

 

 

5. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for.

C1 og C4-informasjon lagres i forbindelse med f.eks. jobbsøknader etter samtykke.

Vi vil lagre C2-informasjon når det kreves av gjeldende lov, f.eks. regnskapsloven.

Hvis du har gitt samtykke til å motta informasjon og markedsføringsmateriell, vil vi lagre informasjon fra C1 og C4 så lenge du ønsker å motta dette.

 

 

6. Hvordan man kan få tilgang til, korrigere/slette personopplysninger, eller sende klage

Du kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine. Du kan også be om et eksemplar av informasjonen vi har innhentet om deg.

Du kan be oss om å slette informasjon som vi har innhentet fra deg. Vi er derimot pålagt å oppbevare den informasjonen som kreves for å oppfylle avtalen vår med deg, samt informasjon som er nødvendig for å overholde gjeldende lover og regler eller krav fra myndighetene.

Hvis du mener at vi ikke bruker eller håndterer personopplysningene dine på riktig måte, kan du klage til Datatilsynet. Før du sender en slik klage, ber vi om at du tar kontakt med oss, siden det kan være at vi kan gi deg de svarene du trenger og få rettet opp potensielle misforståelser.

 

 

7. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på Polarias nettsteder for å sikre at de fungerer etter hensikten, for å kunne analysere trafikken på nettstedene og for å se hvilke områder av nettstedene du har vært inne på.

 

 

8. Endringer i denne personverninformasjonen

Fra tid til annen vil vi kunne oppdatere denne personverninformasjonen. Varsel om disse endringene publiseres på www.polaria.no

Alle endringer vil først tre i kraft etter at de har blitt publisert.

 

 

9. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en e-post: booking@polaria.no