UTSTILLINGER

Arktis i Endring

«Arktis har alltid endret seg gjennom året. Fra lys til mørke og fra åpent hav til tykk is. Men nå endres Arktis til det ugjenkjennelige og vil aldri bli som før. Ingen steder endres så raskt av klimaendringer som Arktis.»

amfi-og-lydtunnell-2

I Arktis ser vi tidlig hvilke virkninger klimaendringene har på kloden vår. Publikum inviteres til å lage sine egne isflak og til å lære mer om hvordan våre hverdagsvalg henger sammen med det som skjer i de Arktiske områdene.

Vi har også en flott lydtunnel. Publikum får oppleve hvordan livet under vann høres ut, og hvordan menneskeskapt lyd forstyrrer de naturlige lydene i havet.

lydtunnell-1

I Polaria sitt «næringsnett» møter vi på et utvalg av arktiske dyr. Utstillingen byr på både humor og spesiallagde spill for å engasjere publikum.

Vi har også en fotoutstilling som er dedikert til de aller minste i næringsnettet vårt, nemlig de marine primærprodusentene som skaper livsgrunnlaget i havet.

Utstillingene våre er utviklet i samarbeid med forskerne på Framsenteret og Universitet i Tromsø.

“Forskerrommet”

Når utbyggingen av Polaria er ferdig kommer siste del av utstillingen på plass – Forskerrommet. Denne utstillingen vil i grove trekk handle om metoder, teknologi og tverrfaglig samarbeid. Publikum vil få teste ulike forskningsmetoder, bidra i ekte forskning og bli bedre kjent med forskerne som jobber her i Tromsø.