Utstillinger

«Arktis i Endring»

«Arktis har alltid endret seg gjennom året. Fra lys til mørke og fra åpent hav til tykk is. Men nå endres Arktis til det ugjenkjennelige og vil aldri bli som før. Ingen steder endres så raskt av klimaendringer som Arktis.»

Utstillingen «Arktis i endring» handler om det som skjer i Arktis i dag. På mange måter er Arktis en “varsler”. Her ser vi tidlig hvilke virkninger klimaendringene har på kloden vår. Den første delen av utstillingen vår består av ett amfi og en digital isvegg. Her inviterer vi publikum til å lage sine egne isflak ved å reflektere over sine egen hverdag, og hvordan disse valgene man gjør er med på å påvirke Arktis.

Vi har også fått på plass en kjempeflott lydtunnel inne i amfiet, hvor gjesten får oppleve hvordan livet under vann høres ut. Både fisk og sjøpattedyr har en velutviklet hørselssans, og lyd er svært viktig når det gjelder å finne mat, sikre seg en partner eller oppdage rovdyr.  Her vil publikum kunne oppleve hvordan menneskeskapt lyd forstyrrer de naturlige lydene i havet. Utstillingen er laget i samarbeid med Polarinstituttet og Akvaplan-Niva.

«Warming Stripes», «Næringsnett»
og «Grunnlag for Alt Liv»

Senere i år åpner Polaria en rekke nye utstillinger. I det første av de fire bildene nedenfor ser du installasjonen «Warming Stripes» som symboliserer temperaturendringene i det Arktiske havet over de siste hundre årene. Dette vil bli det første publikum møter på tur inn til Polaria, og det siste de ser før de går.

«Næringsnettet» er også en del som vil stå ferdig før jul. Her vil publikum møte på et utvalg av arktiske dyr, og stegvis kunne avdekke nye koblinger presentert gjennom forskningsbasert kunnskap på en litt utradisjonell måte. Utstillingen vil by på både humor og spesiallagde spill for å engasjere publikum.

Vi vil også åpne en del som er dedikert til hvordan sollys, næringsstoffer og primærprodusenter skaper livsgrunnlaget vårt. Denne delen benytter et mer kunstnerisk formidlingsgrep og utviklet sammen med dyktige grafiske designere.

«Forskerrommet»

Når utbyggingen av Polaria er ferdig kommer siste del av utstillingen på plass, – Forskerrommet. Denne utstillingen vil i grove trekk handle om metoder, teknologi og tverrfaglig samarbeid. Publikum vil få teste ulike forskningsmetoder, bidra i ekte forskning og bli bedre kjent med forskerne som jobber her i Tromsø.