Skolebesøk

“Ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter vil berike opplæringen (…) og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon.”

– Kunnskapsløftet.

Polaria har tilbud om oppfølging under besøket hos oss for skoler og barnehager som ønsker det. All undervisning er forankret i Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehager.

Se i menyen for informasjon om hvilke undervisningsopplegg vi tilbyr, eller ta kontakt med oss:

booking@polaria.no

X