Skolebesøk

«Kunnskap om sammenhenger i naturen er nødvendig for å forstå hvordan vi mennesker er med på å påvirke den. Naturfaglig kompetanse kan bidra til at vi finner løsninger for å begrense klimautfordringene, bevare biologisk mangfold og forvalte jordas naturressurser på en bærekraftig måte.» 

Kunnskapsløftet 2020, naturfag.  

Lær mer om dyrelivet i Arktis! Gjennom et besøk på Polaria får elevene se sjødyr på nært hold og lære om sammenhenger i naturen.

Polaria tilbyr oppfølging under besøket til skoler som ønsker det.

Ta kontakt med oss for bestilling av skolebesøk: booking@polaria.no