Skolebesøk

“Ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter vil berike opplæringen (…) og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon.”

– Kunnskapsløftet.

Polaria har tilbud om oppfølging under besøket hos oss for skoler og barnehager som ønsker det. Vi har undervisningshefter for alle klassetrinn og skoletjenesten er behjelpelig med informasjon og veiledning. All undervisning er forankret i Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehager.

Se i menyen for informasjon om hvilke undervisningsopplegg vi tilbyr, eller ta kontakt med skoletjenesten:

Tlf: 77 75 01 00 / 77 75 01 16.

X